Najpierw się dobrze przygotuj:

najpierw się dobrze przygotuj -
Kiedy bierzesz udział we Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie, najpierw dobrze się do niej przygotuj. Postaraj się spełniać następujace czyności

o uzdrowienie i uwolnienieKiedy Jezus wyszedł z lodzi, wybiegł Mu naprzeciw człowiek opętany przez złego ducha. Przybiegł do Niego, upadł na kolana i oddał Mu pokłon. Zauważmy ciekawy szczegół. To nie mieszkańcy są opętani, ale ten człowiek. Ale też to nie mieszkańcy biegną do Jezusa, lecz ten opętany człowiek. To nie
mieszkańcy oddają pokłon Jezusowi, ale ten opętany człowiek.
Dziś jest podobnie. To ludzie chorzy, zniewoleni częściej szukają Jezusa, oddają Mu pokłon jako swojemu Panu, a nie ci, którzy są zdrowi lub za takich się uważają. Często zdrowym wydaje się, że skoro nie popełnili ciężkiego grzechu nikogo nie zabili nikomu nic nie ukradli, to znak, że nie mają żadnych grzzechów, że nie musza się spowiadać. Tacy ludzie tak naprawdę już nie potrzebują Jezusa. Nie potrzebują Tego, który przebacza grzechy, okazuje miłosierdzie, uwalnia od zla, uzdrawia z wszelkich chorób i dolegliwości. Przecież oni są wolni, zdrowi i sprawiedliwi. Kto potrzebuje Bożego Miłosierdzia? Człowiek, który jest grzeszny. Kto potrzebuje Jezusa, który uzdrawia? Człowiek, który jest chory. Kto potrzebuje Jezusa, który uwalnia z niewoli zła? Człowiek, który jest zniewolony.
Czy ty potrzebujesz Jezusa? Jezus Chrystus jest Tym, który uzdrawia! Jezus jest tym Który uwalnia!

o. Józef Witko
 

Pobłogosław Boże ten ten posiłek, aby on przyczynił się do odnowienia naszych sił psychicznych,  fizycznych i duchowych i aby poszedł w mięśnie a nie w tłuszcz. Amen


Msze święte:
dni powszednie - 07:30, 10:00, 16:15, 17:30
niedziele i święta - 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 16:15, 19:00
sakrament pojednania - w czasie każdej Mszy świętej.

NABOŻENSTWO WYPOMINKOWE codziennie w listopadzie: o godz.1600 czytanie WYPOMINEK, 16.30 Msza Święta 16.45 Droga Krzyzowa za zmarłych.

 


Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy. (Mt 10,10)
takie słowa usłyszał święty Ojciec Franciszek gdy zrozumiał powołanie, dbajmy wszyscy o ich utrzymanie...

NR KONTA: 76 1090 1665 0000 0001 1654 0757

Fundusz Sekretariatu Misji i Ewangelizacji Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce 
31-012 Kraków, ul. Reformacka 4

Reformacka 4 - kościół św. Kazimierza królewicza. Msze św. odprawiane w kościele na ul. Reformackiej 4 (przy klasztorze OO. Franciszkanów Prowincji M.B. Anielskiej. Uzdrowienie i uwolnienie. o. Józef Witko, o. Eugeniusz Kwiatkowski
złego ducha najłatwiej można wykryć i zmusić do odejścia miłością do bliźniego.

o. Eugeniusz Kwiatkowski