Duszpasterskie XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

8/10/2017
OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVII Niedziela Zwykła 2017 r.
Zapraszamy na modlitwę różańcową codziennie po Mszy św. o godz.
16.15. Pamiętajmy o tej formie modlitwy w czasie kiedy obchodzimy 100 lecie objawień w Fatimie.
W poniedziałek (9 X) obchodzimy wspomnienie bł. Wincentego
Kadłubka, biskupa krakowskiego i autora Kroniki polskiej - drugiego w dziejach naszego kraju dzieła historiograficznego opisującego pradzieje
Polski.
We wtorek w sposób szczególny polecmy nasze prośby i podziękowania św. Antonniemu z Padwy na Mszy św., o godz. 10.00.
W piątek (13 X) przypada wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana i cenionego kierownika duchowego, który kiedy Polska znajdowała się pod zaborami - przyczynit się w wielkim stopniu do
rozwoju życia zakonnego.
W dziesiątą rocznicę swojego pontyfikatu (16 X 1988 r.) Ojciec Święty Jan Paweł Il zaliczył go w poczet błogostawionych
W tym dniu Msza św. o godz. 10.00 będzie celebrowana w kaplicy cudownego obrazu Pana Jezusa Miłosiernego.
Także w tym dniu mija dokładnie 100 lat od zakończenia Objawień w Fatimie. W jednej ze swoich homilii papież Benedykt XVI powiedział, iż poprzez objawienia w Fatimie Bóg ukazuje moc dotarcia aż do nas, szczególnie przez zmysły wewnętrzne, tak że dusza otrzymuje tagodny dotyk czegoś rzeczywistego, co leży poza tym, co niewidzialne dla zmysłów.
Na furcie klasztornej można również składać wypominki za zmarłych
Odpowiednie formularze, wyłożone są na stoliku pod chórem. Także na
furcie klasztornej można już zamawiać Msze Św. na rok 2018
Dziękując za wszelkie dobro, duchowe i materialne, wszystkim Dobrodziejom i sympatykom naszego Kościoła i Klasztoru przez wstawiennictwo świętego Franciszka z Asyżu i świętego Kazimierza
Królewicza życzymy obfitości łask Bożych w rozpoczynajacym się nowym tygodniu.


Msze święte:
dni powszednie - 07:30, 10:00, 16:15, 17:30
niedziele i święta - 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 16:15, 19:00
sakrament pojednania - w czasie każdej Mszy świętej.

NABOŻENSTWO WYPOMINKOWE codziennie w listopadzie: o godz.1600 czytanie WYPOMINEK, 16.30 Msza Święta 16.45 Droga Krzyzowa za zmarłych.

 


Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy. (Mt 10,10)
takie słowa usłyszał święty Ojciec Franciszek gdy zrozumiał powołanie, dbajmy wszyscy o ich utrzymanie...

NR KONTA: 76 1090 1665 0000 0001 1654 0757

Fundusz Sekretariatu Misji i Ewangelizacji Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce 
31-012 Kraków, ul. Reformacka 4

Reformacka 4 - kościół św. Kazimierza królewicza. Msze św. odprawiane w kościele na ul. Reformackiej 4 (przy klasztorze OO. Franciszkanów Prowincji M.B. Anielskiej. Uzdrowienie i uwolnienie. o. Józef Witko, o. Eugeniusz Kwiatkowski
złego ducha najłatwiej można wykryć i zmusić do odejścia miłością do bliźniego.

o. Eugeniusz Kwiatkowski