OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

26/11/2017

Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata
Uroczystość Jezusa HD Chrystusa Króla Wszechświata to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Uroczystość tę do liturgii wprowadził papieź Pius XI encykliką Quas Primas z 11 XII 1925 r. W dniu dzisiejszym za odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi
można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
W przyszłą niedzielę rozpoczynamy czas Adwentu. Jest to czas przypominający nam, że Chrystus przyjdzie powtórnie, aby chwałą zmartwychwstania umarłych zakończyć dzieje świata. On to przecież zapowiadał Przyjde powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem I 14, 3)
We wtorek (28 XI), o godz. 10.00, Msza św. w intencji próśb i podziękowań za przyczyną św. Antoniego celebrowana będzie tradycyjnie przed ołtarzem Świętego z Padwy.
We środę (29 XI) przypada Święto Wszystkich Świętycn Zakonu Serafickiego zaś w czwartek (30 XI) święto św. Andrzeja Apostoła. On to często jest określany terminem Protokleros, to znaczy pierwszy powołany, gdyż obok św. Jana jako pierwszy został przez Chrystusa wezwany na Apostoła.
W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pierwsza sobota. miesiąca. Pamiętajmy o Komunii świętej wynagradzającej.
W dniach od 29 XI do 07 XII po Mszy św. o godz. 16.15 będą odmawiane modlitwy przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP
Począwszy od Pierwszej Niedzieli Adwentu na furcie klasztornej będą do nabycia świece Caritas oraz opłatki wigilijne. Również na furcie klasztornej można też zamawiać intencje mszalne na rok 2018
Dziękujemy za wszelkie dobro tak duchowe jak i materialne,
Wszystkim Naszym Dobrodziejom i uczęszczającym do naszego Sanktuarium za przyczyną św. Franciszka i św. Kazimierza Królewicza życzymy Pokoju i Dobra.

Niech Jezus Chrystus, Król Wszechświata, obdarza Was Swoim Błogosławieństwem i wszelkimi łaskami Szczęść wam Boże.Msze święte:
dni powszednie - 07:30, 10:00, 16:15, 17:30
niedziele i święta - 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 16:15, 19:00
sakrament pojednania - w czasie każdej Mszy świętej.

NABOŻENSTWO WYPOMINKOWE codziennie w listopadzie: o godz.1600 czytanie WYPOMINEK, 16.30 Msza Święta 16.45 Droga Krzyzowa za zmarłych.

 


Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy. (Mt 10,10)
takie słowa usłyszał święty Ojciec Franciszek gdy zrozumiał powołanie, dbajmy wszyscy o ich utrzymanie...

NR KONTA: 76 1090 1665 0000 0001 1654 0757

Fundusz Sekretariatu Misji i Ewangelizacji Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce 
31-012 Kraków, ul. Reformacka 4

Reformacka 4 - kościół św. Kazimierza królewicza. Msze św. odprawiane w kościele na ul. Reformackiej 4 (przy klasztorze OO. Franciszkanów Prowincji M.B. Anielskiej. Uzdrowienie i uwolnienie. o. Józef Witko, o. Eugeniusz Kwiatkowski
złego ducha najłatwiej można wykryć i zmusić do odejścia miłością do bliźniego.

o. Eugeniusz Kwiatkowski