Święto Świętej Rodziny

31/12/2017
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Święto Świętej Rodziny Jezusa Maryi i Józefa
W ostatni dzień kończącego się Starego Roku obchodzimy Święto Świętej Rodziny
które ustanowił w 1921 r. papież Benedykt XV. W jednej ze swoich encyklik napisał tak:
Pod opieką Najświętszej Matki i św. Józefa w zupelnym ukryciu wychowywał się Jezus.
Niewętpliwie jaśniała w tej Rodzinie wzajemna miłość, świętość obyczajów i pobożne ćwiczenia -jednym słowem wszystko, co rodzinę może uszlachetnić i ozdobić, wzor naszym czasom.
Uroczysta Msza św. na zakończenie roku wraz z odśpiewaniem hymnu Te Deum
dniu dzisiejszym o godz. 16.15. Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym niema Mszy św. o godz. 19.00.
W pierwszy dzień Nowego 2018 Roku przypada Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, przez Którą spelnily się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską o ieką otacza caly Lud Boży.
Dziękujemy za Waszą życzliwość w związku ze zbiórką na Katolicki Uniwersytet Lubelski i na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Zebrana kwota zostala przekazana, po połowie, wyżej wymienionym Uczelniom Katolickim.
W przyszłą sobote (6 I) przypada Uroczystość Objawienia Panskiego, zwana także Uroczystością Trzech Króli. Swieto to symbolizuje pokton świata pogan i wszystkich ludzi którzy klękają przed Bogiem, Słowem Wcielonym aby Go adorować. To jedno najstarszych świąt w Kościele. Porządek Mszy świętych niedzielnych.
Na furcie klasztornej można zamawiać intencje mszalne na rok 2018
Wszystkim Naszym Dobrodziejom i uczęszczającym do naszego Sanktuarium
dziękujemy za wszelkie dobro tak duchowe jak i materialne okazane na
przestrzeni minionego 2017 roku. Niech Nowonarodzony Jezus Chrystus, Slowo
Wcielonego Boga Wszechmogącego, obdarza Was Swoim Blogosławieństwem i
wszelkimi łaskami w Nowym 2018 Roku, a blask gwiazdy betlejemskiej prowadzi pośród wędrówki ziemskiej!
Szczęść wam Boże.


Msze święte:
dni powszednie - 07:30, 10:00, 16:15, 17:30
niedziele i święta - 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 16:15, 19:00
sakrament pojednania - w czasie każdej Mszy świętej.

NABOŻENSTWO WYPOMINKOWE codziennie w listopadzie: o godz.1600 czytanie WYPOMINEK, 16.30 Msza Święta 16.45 Droga Krzyzowa za zmarłych.

 


Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy. (Mt 10,10)
takie słowa usłyszał święty Ojciec Franciszek gdy zrozumiał powołanie, dbajmy wszyscy o ich utrzymanie...

NR KONTA: 76 1090 1665 0000 0001 1654 0757

Fundusz Sekretariatu Misji i Ewangelizacji Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce 
31-012 Kraków, ul. Reformacka 4

Reformacka 4 - kościół św. Kazimierza królewicza. Msze św. odprawiane w kościele na ul. Reformackiej 4 (przy klasztorze OO. Franciszkanów Prowincji M.B. Anielskiej. Uzdrowienie i uwolnienie. o. Józef Witko, o. Eugeniusz Kwiatkowski
złego ducha najłatwiej można wykryć i zmusić do odejścia miłością do bliźniego.

o. Eugeniusz Kwiatkowski