Zmarł Ojciec Eugeniusz

Zmarł Ojciec Eugeniusz Teodor Kwiatkowski OFM (1925 – 2022)


We wtorek 17 maja 2022 r. o godz. 21, w Warszawie Komorowie, odszedł do Pana śp. o. Eugeniusz Kwiatkowski OFM. Przeżył 97 lat, jako kapłan 69 lat, w Zakonie 78 lat.

śp. o. Eugeniusz Teodor Kwiatkowski OFM

Śp. o. Eugeniusz Teodor Józef Kwiatkowski OFM, s. Bolesława i Marianny zd. Wiśniewskiej, urodził się 25 września 1925 r. w Jersey City (USA, diecezja Newark). Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił 25 czerwca 1944 r. w Wisconsin do polonijnej Prowincji Wniebowzięcia NMP – Pulaski w USA, pierwszą profesję zakonną złożył 26 czerwca 1945 r. w Wisconsin, profesję uroczystą 26 czerwca 1948 r. w Burlington (USA). W latach 1945 – 1950 uczęszczał do szkoły średniej i studiował filozofię w St. Francis College & Seminary w Burlington, zaś teologię studiował w latach 1950 – 1954 w Wyższym Seminarium Duchownym Prowincji Cedar Lake – Indiana. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa pomocniczego diecezji Fort Wayne Leona Alojzego Pursleyia w dniu 11 czerwca 1953 r. w Cedar Lake. W latach 1954 – 1957 pełnił posługę duszpasterską w klasztorach Pulaski i Green Bay (USA) m.in. jako wicekomisarz Franciszkańskiego Zakonu Świeckich dla tercjarzy pochodzenia polskiego na teren Stanów Zjednoczonych i Kanady. W 1957 r. podjął pracę misyjną na Filipinach jako Magister Nowicjatu, katecheta w szkole średniej, spowiednik SS. Klarysek i Dominikanek oraz proboszcz parafii; tamże przeszedł do Prowincji Filipińskiej. Opuścił Filipiny w 1990 r. ze względów zdrowotnych i uzyskał zgodę własnego Zarządu Prowincji na przejście do naszej Prowincji. W latach 1990 – 1994 leczył się w Rzymie i w Stanach Zjednoczonych, pełniąc nadal posługę duszpasterską. 19 lutego 1994 r. otrzymał zgodę naszego Definitorium na przejście do naszej Prowincji, ale nadal przebywał w USA. Od 1 marca 1996 r. pełnił posługę duszpasterską w klasztorze św. Kazimierza w Krakowie jako kapelan rytu trydenckiego oraz celebrans Mszy św. w języku angielskim w kościele pw. św. Idziego, a także w Krakowie Bronowicach Wielkich jako ojciec duchowny WSD i kapelan sióstr. Od czerwca 1997 r. do września 1998 r. pracował na misjach w Kowlu (Ukraina) jako wikariusz parafii. Ze względów zdrowotnych powrócił do Polski, do klasztoru św. Kazimierza w Krakowie, gdzie pełnił posługę cenionego egzorcysty Archidiecezji Krakowskiej i ojca duchownego junioratu. Mimo podeszłego wieku, bardzo chętnie angażował się w posługę ludziom najuboższym i opuszczonym; niestrudzenie – czasem do późnych godzin nocnych słuchał spowiedzi i egzorcyzmował. Przed rozmównicą, w której posługiwał gromadziły się tłumy ludzi.

Ceremonie pogrzebowe odbędą się we wtorek 24 maja br. w naszym kościele parafialnym pw. Matki Bożej Anielskiej w Warszawie Mokotowie. O godz. 11.30 Różaniec w intencji Zmarłego, o godz. 12.00 Msza św. pogrzebowa. Po Mszy św. przewiezienie ciała śp. o. Eugeniusza na Cmentarz Bródnowski w Warszawie.

W naszych modlitwach polecajmy Panu Bogu śp. o. Eugeniusza.

R. I. P.

źródło:https://ofm.krakow.pl/cms/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1258&cntnt01origid=15&cntnt01pagelimit=15&cntnt01returnid=59