V Niedziela Zwykła

4 lutego 2024 roku | +

INFORMACJE DUSZPASTERSKI
 

W poniedziałek, za przyczyną serafickiego Ojca z Asyżu, św. Franciszka modlimy się o nowe
powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie do naszej zakonnej prowincji. W tym dniu 5
lutego, wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy
We wtorek Msza Święta o godz. 10:00, sprawowana jest w intencji próśb i podziękowań za
przyczyną św. Antoniego z Padwy przy Jego ołtarzu. W tym dniu 6 lutego, wspomnienie
świętych męczenników Piotra Chrzciciela, Pawła Miki i towarzyszy.
W sobotę, 10 lutego, wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy, siostry św. Benedykta z Nursji.

Wszystkim Dobrodziejom i Przyjaciołom
Naszego Kościoła i Klasztoru
Życzymy pełni łask Bożych.
Niech w waszych sercach zapanuje Pokój i Dobro
Bracia z Klasztoru św. Kazimierza w Krakowie