XXIX Niedziela Zwykła

22 października 2023 roku | +

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

W dzisiejszą Niedzielę obchodzimy „Światowy Dzień Misyjny”, który w tym roku obchodzimy pod hasłem „Misje sercem Kościoła” i rozpoczynamy Tydzień poświęcony misjom. W naszych modlitwach pamiętajmy o wszystkich misjonarzach na całym świecie.
Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, które w naszym sanktuarium odbywają się przez cały miesiąc październik, po Mszy Św. o godz. 16:15.
W poniedziałek 23 października, wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera, brata mniejszego.
We wtorek, Msza Święta o godz. 10:00 sprawowana jest przy ołtarzu św. Antoniego w intencji próśb i podziękowań, zanoszonych za wstawiennictwem świętego z Padwy.
W sobotę, 28 października, święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
Składamy z serca płynące „Bóg zapłać” wszystkim ofiarodawcom, którzy dotychczas, na konto bądź osobiście na furcie, przekazali ofiary na dalsze prace przy kryptach naszego Sanktuarium. Ich imiona i nazwiska zostaną wpisane do „Księgi Dobroczyńców” i zostaną włączeni do codziennych naszych modlitw za dobroczyńców.
Na ławce pod chórem oraz na furcie znajdują się kartki na wypominki. Prosimy, by na kartkach zaznaczyć, czy są to wypominki roczne czy miesięczne.

Wszystkim Dobrodziejom i Przyjaciołom
naszego kościoła i klasztoru
życzymy Bożego Błogosławieństwa.
- Wdzięczni bracia z klasztoru św. Kazimierza