I Niedziela Wielkiego Postu

18 lutego 2024 roku | +

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

W poniedziałek za wstawiennictwem św. Franciszka z Asyżu, modlimy się o nowe powołania do zakonów franciszkańskich, szczególnie do naszej prowincji zakonnej.
We wtorek Msza Święta o godz. 10:00, sprawowana jest w intencji próśb i podziękowań za przyczyną św. Antoniego z Padwy przy Jego ołtarzu.
W czwartek 22 lutego, święto katedry św. Piotra Apostoła.
W sobotę 24 lutego, rozpoczęcie nowenny przed uroczystością św. Kazimierza Królewicza, modlitwy codziennie, po Mszy Świętej o godz. 16:15.
W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa pokutne i pasyjne. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, codziennie w dni powszednie, będzie się odbywać po Mszy Świętej o godz. 16:15.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, w każdą niedzielę, również po Mszy Świętej o godz. 16:15.
Do puszki pod chórem można składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.

Wszystkim Dobrodziejom i Przyjaciołom
Naszego Kościoła i Klasztoru
Życzymy pełni łask Bożych,
oraz wytrwałości na drodze wielkopostnych wyrzeczeń
i uczynków miłosierdzia.
Bracia z Klasztoru św. Kazimierza w Krakowie