XV NIEDZIELA ZWYKŁA

10 lipca 2022 roku | +

 

 

 

Przeżywamy dzisiaj 15 niedzielę w ciągu roku. 

Po kilkuletniej posłudze duszpasterskiej w naszym klasztorze opuszcza wspólnotę o. Tobiasz Szczepaniak, który decyzją Zarządu został przeniesiony do wspólnoty klasztoru w Pińczowie. Dziękując mu za dotychczasową posługę, życzymy wszelkich darów potrzebnych w pracy na nowej placówce.

 

W poniedziałek, 11 lipca, święto św. Benedykta, opata, patrona Europy. W tym dniu za wstawiennictwem św. Franciszka, modlimy się także o powołania do naszej Francisz-kańskiej Prowincji, do innych wspólnot franciszkańskich oraz do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

 

We wtorek, 12 lipca, wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i mę-czennika. Msza święta o godz. 1000, przy ołtarzu św. Antoniego z Padwy, w intencji próśb i podziękowań, kierowanych do Boga przez tegoż Świętego.

 

W środę, 13 lipca, wspominamy w liturgii świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta. 

 

W czwartek, 14 lipca, wspomnienie św. Kamila de Lellis, kapłana, który jest patronem naszego współbrata o. Kamila Kurasia, który dołączył do naszej wspólnoty. Witamy go serdecznie i życzymy mu dobrego samopoczucia w naszej wspólnocie oraz potrzebnych darów, aby jak najlepiej wypełnił zadania zlecone mu przez Zarząd.

 

W piątek, 15 lipca, święto św. Bonawentury, biskupa i doktora kościoła. Św. Bonawentura jest także patronem naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie Bronowicach W. Pamiętajmy w tym dniu w swoich modlitwach o braciach klerykach, wychowawcach i profesorach.

 

W sobotę, 9 lipca, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel zwanej Szkaplerzną. W tym dniu przeżywać będziemy Jubileusz 120–lecia Komisariatu Ziemi świętej w Krakowie i 30. rocznicę utworzenia Fundacji Komisariat Ziemi Świętej.
O godz. 1500 – koronka do Bożego Miłosierdzia, godz. 1530 – Droga Krzyżowa i o godz. 1615 – uroczysta Msza św. Szczegóły na plakacie w kruchcie kościoła. Zapraszamy do wspólnej modlitwy

 

Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary, składane na utrzymanie naszego Sanktuarium i klasztoru, ale nade wszystko dziękujemy za życzliwość i modlitewną łączność z nami w Chrystusie.

 

Wszystkich dobroczyńców i przyjaciół naszego Sanktuarium i klasztoru, zapewniamy o naszej modlitwie i wdzięczności a także życzymy wytrwałości chrześcijańskiej i Bożej opieki oraz obfitości „pokoju i dobra”. 

 

    Bracia z klasztoru św. Kazimierza