X Niedziela Zwykła

11 czerwca 2023 roku | +

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

W poniedziałek, 12 czerwca, w naszej Prowincji zakonnej obchodzimy
wspomnienie bł. Męczenników II wojny Światowej: Narcyza Turchana,
Krystyna Gondka, Marcina Oprządka i Brunona Zembola. Jak w każdy
poniedziałek modlimy się także o nowe i liczne powołana do Prowincji przez
wstawiennictwo św. Franciszka.
We wtorek, 13 czerwca, święto św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora
Kościoła. Na Mszach św. poświęcenie chleba i lilii ku czci św. Antoniego.
Główna Msza św. odpustowa, której będą przewodniczyć Ojcowie Paulini ze
Skałki, będzie o godz. 16 15 . Zapraszamy do wspólnej modlitwy i uczczenia
Świę-tego, który jest nazywany „obywatelem świata”.
W środę, 14 czerwca, wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i mę-
czennika obozu w Dachau.
W czwartek, 15 czerwca, wspomnienie bł. Jolanty, zakonnicy.
W piątek, 16 czerwca, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nie
zapominajmy o modlitwie i komunii św. wynagradzającej Bożemu Sercu za
zniewagi, jakich doznaje dzisiaj na świecie.
W sobotę, 17 czerwca, Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
Nabożeństwa czerwcowe w naszym Sanktuarium są odprawiane codzien-
nie po Mszy św. o godz. 16 15 .

Wszystkim Dobroczyńcom i Przyjaciołom
naszego Sanktuarium i klasztoru
życzymy pokoju i dobra.
Niech nasz Pan Jezus Chrystus wylewa na Was
i waszych bliskich
obfite łaski swego błogosławieństwa
i wynagradza Was za wszelkie dobro.

Bracia z klasztoru św. Kazimierza