ALLELEUJA !
CHRYSTUS WNIEBOWSTĄPIŁ!

reformacka 4

 

 

 

Chrystus Zmartwychwstały jest obecny wśród nas i towarzyszy nam w drodze do Niebieskiej Ojczyzny. Możemy Go rozpoznać w Jego Słowie, które nam wyjaśnia i przy łamaniu dla nas Chleba. W tym świętym czasie Misterium Paschalnego życzę Wam, aby Chrystus Zmartwychwstały był wiernym towarzyszem Waszego życia i napełnia Was pokojem i szczęściem. Wesołego Alleluja!

Bracia z klasztoru św. Kazimierza