XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

30 lipca 2023 roku | +

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

W poniedziałek, 31 lipca, wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana, założyciela Towarzystwa Jezusowego - Jezuitów. Jak w każdy poniedziałek przez
wstawiennictwo św. Franciszka modlimy się o liczne i dobre powołania kapłańskie i zakonne.
We wtorek, l sierpnia, wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła. W tym dniu przypada także 79. rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego, w naszych modlitwach pamiętajmy o bohaterach Warszawy.
O godz. 10 00 Msza Święta przy ołtarzu św. Antoniego w intencji próśb i podziękowań, zanoszonych za wstawiennictwem tegoż świętego.
W środę, 2 sierpnia, Uroczystość Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli, która jest patronką naszej Prowincji zakonnej. W tym dniu, za nawiedzenie kościoła
franciszkańskiego lub parafialnego, można uzyskać odpust zupełny, nazywany odpustem Porcjunkuli, pod zwykłymi warunkami. Do naszego sanktuarium
zapraszamy na sumę odpustową o godz. 16 15 , której przewodniczyć będą ojcowie Karmelici.
W piątek, 4 sierpnia, pierwszy piątek miesiąca. Pamiętajmy o komunii św. wynagradzającej Najśw. Sercu Pana Jezusa. W tym dniu obchodzimy także
wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, kapłana, patrona proboszczów. Na mszy św. o godz. 16 15 modlimy się w intencji misji i misjonarzy franciszkańskich.
Ofiary składane w tym dniu na tacę są przeznaczone na utrzymanie misjonarzy i dzieł przez nich prowadzonych. Z racji czwartego dnia miesiąca modlimy się także za nasza Ojczyznę – o pokój, sprawiedliwość i ład społeczny przez wstawiennictwo św. Kazimierza, królewicza
W sobotę, 5 sierpnia, pierwsza sobota miesiąca. Pamiętajmy o modlitwie wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.
W przyszłą niedzielę 6 sierpnia - święto Przemienienia Pańskiego. Tego dnia wyruszy z Wawelu 43. piesza pielgrzymka krakowska do stóp Jasnogórskiej
Pani. Naszą modlitwą otoczmy wszystkich pielgrzymów.

Wszystkim Dobroczyńcom i Przyjaciołom naszego
kościoła i klasztoru życzymy wielu łask Bożych
na czas wakacyjnego odpoczynku.

- Wdzięczni bracia z klasztoru św. Kazimierza