XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

10 września 2023 roku | +
INFORMACJE DUSZPASTERSKIE


W dzisiejszą 23. Niedzielą zwykłą rozpoczynamy w Polsce 13. Tydzień Wychowania. W naszych modlitwach pamiętajmy o dzieciach i młodzieży oraz o nauczycielach i wychowawcach, aby przekazywali młodym ludziom wartości, które budują ich osobowość chrześcijańską i patriotyzm.
W poniedziałek, przez wstawiennictwo św. Ojca Franciszka modlimy się o liczne i dobre powołania kapłańskie i zakonne.
We wtorek, Msza święta o godz. 10 00 przy ołtarzu św. Antoniego w intencji próśb i podziękowań, zanoszonych za wstawiennictwem tegoż świętego.
W środę, 13 września, wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora kościoła
W czwartek, 14 września, święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
W piątek, 15 września, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.
W sobotę, 16 września, wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa.
W przyszłą niedzielę, 17 września, kazania w naszym Sanktuarium będzie głosił ks. prał. płk rez. dr Stanisław Szymański, nasz były kleryk, który m.in. przypomni nam zmarłą w 1984 r. s. Michalinę Wojdak, ze Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej, która przez 26 lat pracowała przy tutejszym klasztorze dbając m.in. o czystość naszego kościoła. Zaprezentuje także pozycję jej poświęconą, która została wydana po jej śmierci w formie broszurowej, a obecnie, ubogacona licznymi zdjęciami, m.in. z naszego kościoła, w formie
książkowej.
Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary, składane na utrzymanie naszego Sanktuarium i klasztoru, ale nade wszystko dziękujemy za życzliwość i modlitewną łączność z nami w Chrystusie.

Wszystkim Dobroczyńcom i Przyjaciołom naszego
kościoła i klasztoru życzymy wielu łask Bożych
na czas wakacyjnego odpoczynku.

- Wdzięczni bracia z klasztoru św. Kazimierza