V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

26 marca 2023 roku | +

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Przez cały okres Wielkiego Postu w dni powszednie po Mszy Świętej o godz.
16.15 odprawiane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a w niedziele
nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
W gablocie w kruchcie kościoła oraz na stronie internetowej klasztoru można
znaleźć informacje dotyczące programu liturgii i spowiedzi w naszym
Sanktuarium w okresie Wielkiego Tygodnia.
Do puszki pod chórem można składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.

Wszystkim Dobrodziejom i Przyjaciołom
naszego kościoła i klasztoru
życzymy obfitości łask Bożych, wstawiennictwa Matki Bożej Anielskiej,
św. Franciszka oraz św. Kazimierza.
Pokój i Dobro!
- Wdzięczni bracia z klasztoru św. Kazimierza