III Niedziela Zwykła

21 stycznia 2024 roku | +

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Dzisiejsza Niedziela przeżywana jest jako Niedziela Słowa Bożego, a w tym roku odbywa się
pod hasłem – „Trwajcie w moim słowie” (J 8,31). Przypomina nam chrześcijanom, że mamy
nieustannie powracać do źródła naszej wiary jakim jest Pismo Święte.
We wtorek Msza Święta o godz. 10:00, sprawowana jest w intencji próśb i podziękowań za
przyczyną św. Antoniego z Padwy przy Jego ołtarzu. W tym dniu wspomnienie – świętych
Berarda i towarzyszy, pierwszych męczenników franciszkańskich.
W środę, 24 stycznia, wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła.
W czwartek, 25 stycznia, święto nawrócenia św. Pawła – apostoła.
W piątek, 26 stycznia, wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa – biskupów i
współpracowników św. Pawła.
Przypominamy, że ciągle można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, za
nawiedzenie kościołów franciszkańskich i modlitwę przy żłóbku z Dzieciątkiem Jezus. Czas
odpustu trwa do 2 lutego.

Wszystkim Dobrodziejom i Przyjaciołom
Naszego Kościoła i Klasztoru
Życzymy pełni łask Bożych.
Niech w waszych sercach zapanuje Pokój i Dobro
Bracia z Klasztoru św. Kazimierza w Krakowie