cuda św. Kazimierza

Jak św. Kazimierz dopomagał Polsce i Litwie.

W wielu bitwach i wojnach dopomagał św. Kazimierz Polsce i Litwie, bronił ją od nieprzyjaciół i zarazy i prosił Boga za swoim krajem , ale najwymowniej okazał się w następującym przypadku: W roku 1605 (tysiąc sześćset piątym ), t. j . dwieście pięćdziesiąt i kilka lat temu, wyprawił się król szwedzki z ogromnem wojskiem przez morze na Polskę, aby ją zrabować. Pobożny hetman , co się nazywał Chodkiewicz, miał bardzo małą garstkę wojska polskiego i nawet nie śmiał się z nią pokazać. Wezwał jednak pomocy św. Patrona Polski i Litwy i gdy się całe jego wojsko wyspowiadało, wysłuchało nabożeństwa i przy gotowało na śmierć , wtenczas uderzył na Szweda i o dziwo! nieprzy jaciel Szwed , który miał tak dużo wojska , jakby jaką siła cudowną odpychany, począł uciekać na wszystkie strony, a nasi odnieśli ogromne zwycięstwo i daleko Szweda odpędzili i wiele zdobyczy zabrali. — Pomoc św . Kazimierza była tu widoczna. — Długo też Pan Bóg błogosławił Polsce i Litwie i długo było wszystkim dobrze i swobodnie, aż w końcu, kiedyśmy się popsuli, oddał nas Pan Bóg na ciężką pokutę - a kiedy się poprawimy, przyczynią się nasi patronowie do Boga , który ulituje się nad nami — i znowu będziemy szczęśliwi i co daj Boże za przyczyną św. Kazimierza jak najprędzej !

Amen.